Instal·lacions de confiança des de 1990
Correu electrònic: emober@emober.com
logo
Contactar
 • Som especialistes

  Electricitat, aigua i gas
 • Eficiència energètica

  Energies renovables
 • Qualitat en el servei

  Certificación ISO 9001
 

Aigua

Instal·lacions d'aigua

Comptem amb un equip format i amb amplia experiència en la instal·lació, reparació i manteniment de tot tipus instal·lacions d'aigua. Estem acreditats i inscrits en el Registre de Empreses instal·ladores d'aigua i en el Registre Oficial d'establiments Plaguicides, tractament a tercers per la prevenció i control de legionel·losi.


Que oferim?

 • Projecte i legalització en edificis de nova construcció
 • Instal·lacions en generals d'aigua freda i calenta
 • Instal·lació i/o adequació de xarxes d'aigua en processos de reforma
 • Manteniment correctiu d'instal·lacions (reparacions)
 • Manteniment preventiu d'instal·lacions inclòs tractament i prevenció legionel·losi
 • Xarxes distribució d'aigua potable

A qui ho oferim?

 • Clients particulars amb tot tipus d'habitatge (pisos, unifamiliars, xalets...)
 • Comunitats de propietaris (Blocs de vivendes, aparcaments, jardins...)
 • Tot tipus d'industries
 • Locals comercials, comerços especialitzats, oficines...
 • Edificis de publica concurrència (pavellons, gimnasos, escoles, guarderies, jardins...)
 • Altres empreses dedicades a la urbanització de zones

Instal·lacions

 • Instal·lacions subministrament d'aigua
 • Centralització de comptadors, muntants i escomeses en comunitats
 • Instal·lacions en general sanitaris i aixetes
 • Sistemes emmagatzematge d'aigua (dipòsits)
 • Instal·lacions evacuació i pluvials
 • Tractament d'aigua (descalcificadors, osmosi, filtració....)
 • Instal·lacions de rec

Consulta'ns sobre les nostres solucions de tractament d'aigües (descalcificadors, osmosi, etc...)
Instal·lacions d'aigua Instal·lacions d'aigua Instal·lacions d'aigua

Instal·lacions elèctriques

Comptem amb un equip format i amb amplia experiència en la instal·lació, reparació i manteniment de tot tipus instal·lacions elèctriques. Estem acreditats i inscrits en el Registre de Empreses instal·ladores elèctriques.


Que oferim?

 • Assessorament, projecte i legalització en edificis de nova construcció
 • Instal·lacions elèctriques en general
 • Instal·lació i/o adequació de instal·lacions elèctriques en processos de reforma
 • Manteniment correctiu d'instal·lacions (reparacions)
 • Manteniment preventiu d'instal·lacions
 • Especialistes en manteniment i instal·lació d'enllumenat viari.
 • Oferim solucions en il·luminació tant en nova instal·lació com en instal·lacions existents (Led)

A qui ho oferim?

 • Clients particulars amb tot tipus d'habitatge (pisos, unifamiliars, xalets...)
 • Comunitats de propietaris (Blocs de vivendes, aparcaments, jardins...)
 • Tot tipus d'industries
 • Locals comercials, comerços especialitzats, oficines...
 • Edificis de publica concurrència (pavellons, gimnasos, escoles, guarderies, jardins...)
 • Altres empreses dedicades a la urbanització de zones

Instal·lacions

 • Instal·lacions elèctriques domestiques, escomesa, quadre general, circuits vivenda, punts de llum, mecanismes...
 • Instal·lacions d'enllumenat vial
 • Il·luminacions elèctriques i il·luminació comerços
 • Instal·lacions elèctriques naus industrials i oficines
 • Instal·lacions elèctriques i il·luminació en edificis de publica concurrència ( pavellons. escoles, etc)
 • Instal·lacions amb finalitats especials, fires, estands, exposicions, enllumenat festius de carres, revetlles, etc.
 • Enllumenat nadalenc

Si vols saber més sobre els serveis que oferim relacionats amb l'enllument viari no dubtis en contactar-nos!
Instal·lacions elèctriques Instal·lacions elèctriques Instal·lacions elèctriques

Instal·lacions de gas

Empresa inscrita en el Registre d'empreses acreditades de Gas categoria EG-B. Disposem de personal totalment qualificat i amb llarga experiència en instal·lacions de gas.


Que oferim?

 • Assessorament, realització de projecte i legalització de instal·lacions
 • Instal·lacions interiors de gas en vivendes
 • Instal·lacions interiors en industries i comerços
 • Instal·lació i/o adequació de instal·lacions de gas en processos de reforma
 • Manteniment correctiu d'instal·lacions (reparacions)
 • Manteniment preventiu programat segons reglament

A qui ho oferim?

 • Clients particulars amb tot tipus d'habitatge (pisos, unifamiliars, xalets...)
 • Comunitats de propietaris
 • Industries i comerços amb instal·lacions de gas
 • Edificis de publica concurrència (pavellons, gimnasos, escoles, guarderies)

Instal·lacions

 • Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bars de pressió màxima d'operació, tan comuns com individuals
 • Instal·lacions de GLP de us domèstic

Portem a terme el manteniment preventiu d'instal·lacions de gas, programat segons el reglament vigent. Contacta'ns si tens dubes!
Instal·lacions de gas Instal·lacions de gas

Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària

Disposem de personal totalment qualificat i amb llarga experiència en instal·lacions de calefacció.
Empresa inscrita en el Registre d’empreses acreditades en instal·lacions tèrmiques.


Que oferim?

 • Assessorament, realització de projecte i legalització de instal·lacions
 • Assessorament aplicació noves energies i aportació de solucions per aconseguir estalvi energètic
 • Instal·lacions de calefacció i producció ACS en vivendes particulars
 • Instal·lacions de calefacció i producció ACS en comerços, oficines i industries
 • Instal·lació i/o adequació de instal·lacions de calefacció en processos de reforma
 • Manteniment correctiu d’instal·lacions (reparacions)
 • Manteniment preventiu programat segons normativa

A qui ho oferim?

 • Clients particulars amb tot tipus d’habitatge ( pisos, unifamiliars, xalets...)
 • Industries i comerços amb instal·lacions
 • Edificis de publica concurrència (pavellons, gimnasos, escoles, guarderies)

Instal·lacions

 • Calefaccions amb radiadors d’aigua
 • Calefacció terra radiant
 • Sistemes de calefacció elèctrica
 • Sistemes de calefacció per aire
 • Dipòsits acumuladors d’aigua calenta sanitària
 • Calderes de Gas
 • Calderes de gas-oil
 • Calderes i estufes de biomassa
 • Geotèrmia i Aerotèrmica

Consulta'ns sobre les calderes i estufes de biomassa, et sorprendrà
Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària
Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària

Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària
Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària

Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària
Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària Calefacció i Producció d'Aigua Calenta Sanitària

Climatització y Tractament d'aire

Disposem de personal totalment qualificat i amb llarga experiència en instal·lacions de sistemes de climatització, tractament de l'aire. Empresa inscrita en el Registre d'empreses acreditades d'instal·lacions tèrmiques.


Que oferim?

 • Assessorament, realització de projecte i legalització de instal·lacions
 • Instal·lacions de climatització i tractament d'aire en vivendes particulars i edificis residencials
 • Instal·lacions climatització i tractament d'aire en comerços, oficines i locals industrials
 • Instal·lació i/o adequació de instal·lacions de climatització en processos de reforma
 • Manteniment correctiu d'instal·lacions (reparacions)
 • Manteniment preventiu programat segons normativa

A qui ho oferim?

 • Clients particulars amb tot tipus d'habitatge (pisos, unifamiliars, xalets...)
 • Comerços, oficines i locals comercials
 • Edificis de publica concurrència (pavellons, gimnasos, escoles, guarderies)

Instal·lacions

 • Split paret / Multisplit
 • Cassetes i splits de sostre
 • Climatització per conductes
 • Sistema de cabal de refrigerant variable (VRF)
 • Cortines d'aire
 • Sistema aire-aigua
 • Sistema aire-aire
 • Ventilació (Extractors, caixes de ventilació, evacuació de fums...)
 • Tractament i renovació d'aire (Filtres, recuperadores de calor, humificadors, deshumificadors, purificadors...)

Consulta'ns sobre els nostres sistemes de cabal de refrigerant variable (VRF)
Climatització y Tractament d'aire Climatització y Tractament d'aire Climatització y Tractament d'aire Climatització y Tractament d'aire Climatització y Tractament d'aire Climatització y Tractament d'aire Climatització y Tractament d'aire

Energía solar tèrmica

Energía solar tèrmica Energía solar tèrmica

Energía solar fotovoltàica

Una forma d'aprofitament de la radiació solar consiteix en la seva transformació directa en energia elèctrica per mitjà de l'efecte fotovoltaic.

Existeixen fonamentalment dos tipus d'aplicacions de l'energia solar fotovoltaica: instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica i centrals de generació connectades a la xarxa.

Sistemes aïllats d'energia solar fotovoltaica. Gràcies a aquesta tecnología podem diposar d'electricitat a llocs allunyats de la xarxa de distribució elèctrica. D'aquesta manera, podem subministrar electricitat a cases de camp, refugis de muntanya, bombes d'aigua, instal·lacions ramaderes, sistemes d'iluminació o balissament, sistemes de comunicacions, etc.

Els sistemes aïllats es composen principalment de captació d'energia solar per mitjà de panells solars fotovoltaics.

Autoconsum: Després de la publicació del RD d'autoconsum elèctric, s'està avançant considerablement en el nostre sector en múltiples productes i configuracions de diverses solucions fotovoltaiques.

Existeixen diverses aplicacions d'autoconsum fotovoltaic, amb o sense bateries.

Sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa. Aquesta aplicació consisteix en generar electricitat per mitjà de panells solars fotovoltaics i injectar-la directament a la xarxa de distribució elèctrica.


Que oferim?

 • Assessorament, comercialització i instal·lació d'electricitat per mitjà de sistemes fotovoltaics
 • Assessorament i estudi personalitzat sobre les característiques del tipus de sistema més apropiat per a les seves necessitats, així com estudi d'estalvi energètic i amortització
 • Treballem amb les millors marques del mercat oferint la màxima garantia

A qui ho oferim?

 • Clients particulars (unifamiliars, xalets...)
 • Comerços i locals industrials
 • Edificis de publica concurrència (pavellons, gimnasos, escoles, guarderies, locals socials...)
Energía solar fotovoltàica Energía solar fotovoltàica

Biomassa

La biomassa es un combustible creat a partir de restes vegetals, en ocasions especialment dissenyada i processada per aquest fi, com per exemple el pellet, petits cilindres amb un alt poder energètic. Però també ho es restes no tractats com pinyols o clòfies d'ametlla.

Els sistemes de calefacció busquen cada cop ser mes ecològics i econòmics, la utilització de biomassa com a combustible junta aquest dos factors. Es per aquest motiu que aquest sistema s'està implantant cada cop més.

La contaminació que desprèn és mínima, fet que la converteix en la segona font de energia més ecològica, per darrera de l'energia solar.


Que oferim?

 • Ens dediquem a la comercialització i instal·lació de sistemes de producció de calefacció i aigua calenta sanitària que utilitzen la biomassa com a combustible
 • Assessorament i informació sobre totes les característiques del tipus de sistema mes adient a les seves necessitats i estudi d'estalvi en relació a les altres energies
 • Servei tècnic personalitzat
 • Treballem amb les millors maques del mercat oferint la màxima garantia
 • Instal·lació de calderes, estufes i altres sistemes que utilitza la biomassa com a combustible
 • Adaptació de sistemes de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària a calderes de biomassa
 • Subministrament de combustible (pellet) als nostres clients

A qui ho oferim?

 • Clients particulars amb tot tipus d'habitatge (pisos, unifamiliars, xalets...)
 • Comerços i locals industrials
 • Clients amb activitats que utilitzin aigua calenta en el seu procés productiu
 • Edificis de publica concurrència (pavellons, gimnasos, escoles, guarderies, locals socials...)

Instal·lacions

 • Calderes de pellet
 • Estufes de pellet – aire
 • Termoestufes de pellet – aigua
 • Insertables i focs tancats de pellet (aire i aigua)
 • Calderes de llenya i estella
 • Estufes de llenya i estella – aire
 • Termoestufes de llenya i estella – aigua
 • Insertables i focs tancats de llenya i estella (aire i aigua)
Biomassa Biomassa Biomassa

Eficiència energètica

Eficiència energètica Eficiència energètica

Enllumenat públic

Comptem amb un equip format i amb amplia experiència en la instal·lació, reparació i manteniment de instal·lacions d'enllumenat públic.


Que oferim?

 • Instal·lació d'enllumenat nou
 • Adequació del enllumenat a noves tecnologies
 • Manteniment preventiu programat de les instal·lacions
 • Manteniment correctiu d'instal·lacions (reparacions)

A qui ho oferim?

 • Entitats municipals
 • Industries i parcs industrials
 • Altres empreses dedicades a la urbanització de zones

Instal·lacions

 • Instal·lacions d'enllumenat vial
Biomassa
Enllumenat públic Enllumenat públic

Serveis integrals de manteniment

Serveis integrals de manteniment Serveis integrals de manteniment

Gestió d'edificis públics

Gestió d'edificis públics Gestió d'edificis públics